top of page
  • Lilla barnet admin

Världsprematurdagen 2013 – Livsviktig debatt om för tidigt födda barns rätt till ett långt och

Åtta av tio barn som föds med en födelsevikt under 1000 gram överlever. Men frågan är om överlevnad ska vara det slutgiltiga målet när det kan vara startskottet till ett långt liv med bästa möjliga livskvalitet. I samband med Världsprematurdagen 2013 arrangerar Svenska Prematurförbundet, Lilla barnets fond och Nätverket ”Kraft att växa” ett seminarium som sätter fokus på de för tidigt födda barnens situation.

I Sverige föds drygt sex procent av alla barn för tidigt. De flesta barn som föds för tidigt vårdas under den första tiden på en neonatalavdelning. Svensk neonatalvård (vården av nyfödda) har haft en stark utveckling och håller idag världsklass. Men även om överlevnaden har ökat och man räddar barn i allt tidigare förlossningsvecka, så syns inte samma positiva effekter när det gäller förekomst av komplikationer hos de överlevande barnen. Omkring 20 procent av barnen växer upp med någon form av funktionsnedsättning. Denna siffra inkluderar inte läs- och skrivsvårigheter samt hyperaktivitets- och koncentrationssvårigheter i skolan.

Att få en tuff start i livet kan få konsekvenser under lång tid framöver, ibland hela livet. För att sätta fokus på dessa små barns framtida livssituation samlas idag ett stort antal experter i Stockholm.  Under 210 minuter står de prematura barnens framtida hälsa i fokus på Klarabiografen på Kulturhuset i Stockholm. Övergripande rubrik för eftermiddagens seminarium är ”En bra start – Ett tufft liv?”. De aktuella föreläsarna är professor Hugo Lagercrantz, advokat och riksdagsledamot (Fp) Jan Ertsborn, leg psykolog Eva Lyberg, riksdagsledamot (M) Lotta Olsson, professor och verksamhetschef vid Neonatalverksamheten Mikael Norman samt vice ordförande för Svenska Prematurföreningen Karl Rombo. Seminariet avslutas med en debatt som ska ge svar på frågan ”Får prematurfödda barn de resurser de behöver genom hela livet?”. Debatten leds av Anna Olin Kardell.

För vidare information vänligen kontakta: Eva Berggren Broström, ordförande Lilla barnets fond, telefon 070-450 77 61 Karl Rombo, vice ordförande Svenska Prematurförbundet, telefon 070-759 49 36 Mer information finns även på www.lillabarnet.se samt www.prematurforbundet.se

Seminariet genomförs med stöd av biopharmaföretaget AbbVie. 

Comments


bottom of page