top of page
  • Lilla barnet admin

Utlysning av forskningsanslag 2013

Härmed utlyses Lilla barnets fonds forskningsanslag för 2013.

För ansökan om forskningsstöd till 2013 har Stockholms läns landsting upplåtit sin webbaserade ansökningsportal. Klicka här för att lämna in din ansökan. Klicka här för att ladda ned fullständiga anvisningar för ansökan.

Ansökningsperioden startar den 14 juni 2012 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet senast den 3 september kl. 18.00.

Frågor om ansökan kan skickas till info@lillabarnet.se eller till ordföranden i forskningsnämnden mikael.norman@ki.se.

Tekniska frågor om själva ansökningsförfarandet kan skickas till lena.olsen@karolinska.se, 08-517 793 56 eller 070-737 47 14.

Beslut om tilldelning av anslag meddelas de sökande senast den 1 oktober 2012.

Commentaires


bottom of page