top of page
  • Lilla barnet admin

Utlysning av forskningsanslag 2011

Forskare och forskargrupper som planerar eller driver forskningsprojekt med anknytning till nyföddhetsperioden kan nu söka anslag från Lilla barnets fond.

Behöriga att söka är disputerade läkare, forskare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och andra personer verksamma inom det perinatala fältet.

Det finnas tre olika typer av anslag:

  1. planeringsanslag

  2. doktorandanslag

  3. projektanslag

För 2011 års anslag gäller att ansökan ska ha skickats in elektroniskt senast 2011-08-12 och att underskriven originalansökan ska finnas Lilla barnets fond tillhanda senast 2011-08-19.

Lilla barnets fond kommer att dela ut 2011 års anslag i samband med Perinataldagarna, i oktober 2011.

Vid frågor, kontakta vårt kansli via epost, info@lillabarnet.se

Opmerkingen


bottom of page