top of page
  • Lilla barnet admin

Utlysning av forskningsanslag 2010

Lilla barnets fond utlyser härmed möjligheten att ansöka om forskningsanslag 2010.

Forskare och forskargrupper som planerar eller driver forskningsprojekt med anknytning till nyföddhetsperioden kan söka anslag från Lilla barnets fond.

Behöriga att söka är disputerade läkare, forskare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och andra personer verksamma inom det perinatala fältet.

Det finnas tre olika typer av anslag:

  1. – planeringsanslag

  2. – doktorandanslag

  3. – projektanslag

För 2010 års anslag gäller att ansökan ska ha skickats in elektroniskt senast 2010-07-30 och att underskriven originalansökan ska finnas Lilla barnets fond tillhanda senast 2010-08-13.

Lilla barnets fond kommer att dela ut 2010 års anslag i samband med Perinataldagarna, i oktober 2010.

Vid frågor, kontakta vårt kansli via epost, info@lillabarnet.se

bottom of page