top of page
  • Lilla barnet admin

Tack till våra medlemmar

I raden av tack vill vi slutligen tacka privatpersoner och företag som varit medlemmar i Lilla barnets fond under det första riktiga verksamhetsåret.

Stort tack för att ni blivit den första lilla bas av medlemmar.

Tillsammans kommer vi att bygga något stort!

#Tack