top of page
  • Lilla barnet admin

Tack för insamlad kollekt

Lilla barnet fond har emottagit kollekten insamlad under en minnesgudtjänst i Örnsköldsvik för barn som blivit änglar.

Gudstjänsten hölls 5 november, under allhelgonahelgen, och den var ett samarrangemang mellan Örnsköldsviks församling och Örnsköldsviks nätverk för föräldrar med änglabarn.

En av de föräldrar som själv mist ett barn och som tog initiativ till gudstjänsten skriver att:

…du förstår att Lilla barnets fond ligger mig varmt om hjärtat eftersom ingen kan ge oss någon förklaring till varför mina två första graviditeter förlöpte som de gjorde…

Vi vill skicka vårt varmaste tack i vintermörkret till den förälder som tog initiativ till att kollekten gick till Lilla barnets fond.

Σχόλια


bottom of page