top of page
  • Lilla barnet admin

Risker för nyfödda barn understryker behovet av mer forskning

En kommande rapport från Expresstudien (Extremely Preterm Infants in Sweden Study) visar att det finns risker att födas extremt för tidigt. Svenska Dagbladet skriver redan nu om rapporten, att barn födda före 27:e graviditetsveckan relativt ofta drabbas av sjukdomar och handikapp.

Vi kommer att referera rapporten i större detalj när den blir offentlig.

Redan nu kan man dra en enkel slutsats – rapporten understryker behovet av mer forskning för att risker kopplade till för tidig födsel ska minska. Ökad kunskap om varför dessa skador uppkommer kan leda till att färre drabbas.

Källa: SvD 5/5 och 6/5.

Comments


bottom of page