top of page
  • Lilla barnet admin

Prins Carl Philip delade ut 2012 års anslag

Prins Carl Philip, beskyddare för Lilla barnets fond, delade ut 2012 års anslag i samband med Svenska perinatalmötet.

Totalt delades 300 000 kronor ut till sex forskare med följande projekt:

  1. Staffan Berglund, Umeå. Järn och Hjärna hos det lilla barnet – uppföljning av låg födelsevikt.

  2. Susanna Danielsson, Stockholm. The effect of nutritional factors on brain growth and neurodevelopmental outcome in infants born extremely preterm.

  3. Fredrik Serenius, Uppsala. Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid < 27 graviditetsveckor i Sverige 2004-2007 (EXPRESS STUDIEN) – uppföljning vid 6,5 års ålder.

  4. Elisabeth Stoltz Sjöström, Umeå. Nutrium-Express: Tidig näringstillförsel associeras med tillväxt och ROP hos extremt underburna barn.

  5. Kristbjörg Sveinsdóttir, Lund. Behandling med insulin–like growth factor 1 hos mycket prematur födda barn. Effekter på kärl och nervsystem.

  6. Ulla-Britt Wennerholm, Göteborg. Förebyggande behandling med progesteron för att förhindra förtidsbörd.

Ulla-Britt Wennerholm, Fredrik Serenius, Elisabeth Stoltz Sjöström, Prinsen Carl Philip, Susanna Danielsson och Kristbjörg Sveinsdottir under Svenska perinatalmötet 2012.


Ulla-Britt Wennerholm, Göteborg, belönades för ett projekt om en behandling att förebygga för tidig födsel.


Fredrik Serenius, Uppsala, tar emot diplom av Prins Carl Philip.


Susanna Danielsson, Stockholm, fick anslag för sitt projekt om nutrition och hjärnans utveckling hos för tidigt födda barn.


Eva Berggren Broström, ordförande för Lilla barnets fond.


Mikael Norman, ordförande i forskningsnämnden för Lilla barnets fond.


Comments


bottom of page