top of page
  • Lilla barnet admin

Nya styrelsemedlemmar

I samband med årsmötet i maj gjordes flera nyval till styrelsen.

Som ordinarie styrelseledamöter valdes de tidigare suppleanterna – Tomas Nordh, Ingrid Hansen Pupp och Magnus Domellöf. Som kassör Susanne Abenius, som tidigare arbetat med medlemshanteringen som volontär. Till nya suppleanter valdes Ola Andersson, Karin Sävman och Lars Björklund.

Till avgående styrelseledamöterna Jonas Ludvigsson och Staffan Polberger tackar vi för hårt arbete under året som gått!

Bình luận


bottom of page