top of page
  • Lilla barnet admin

Nu kan du bli medlem

Vi har öppnat vår medlemsregistrering. Tack vare Susanne Abenius, vår nyrekryterade volontär, tidigare vårdchef på neonatalverksamheten, Karolinska universitetssjukhuset i Solna!

Lilla barnets fond är en “ideell förening” där privatpersoner, familjer och företag är välkomna att bli medlemmar. Förutom att bidra till att svensk forskning om det “lilla barnet”, får alla medlemmar vårt elektroniska nyhetsbrev. Som medlem kallas man också till årsmötet. På sikt kommer Lilla barnets fond att göra en medlemstidning.

Årsavgiften för medlemskap är 250 kronor för privatpersoner, 400 kronor för familjer och 1000 kronor för företag.

bottom of page