top of page
  • Lilla barnet admin

Mer forskning kan minska behovet av insatser senare i livet

Barn som är svårt sjuka som nyfödda, stora som små, riskerar att drabbas av men för livet. Mer forskning behövs för att rädda alla barn till ett långt och friskt livet.

I Dagens Nyheter skriver Lena Jacobsson och Hugo Lagercranzt, styrelsemedlem i Lilla barnets fond, om för tidigt födda barn och deras behov av fortsatt stöd efter tiden på neonatalavdelning, ett stöd från samhället som alltid inte finns där.

Naturligtvis är det allra bästa att vården utvecklas mer så att färre barn drabbas av komplikationer som sätter livslånga spår.

Lilla barnets fond samlar in pengar till forskning om nyfödda barn och deras framtida hälsa. Vår insamling är ännu liten, i är kommer fonden att dela ut 300.000 kronor, men vårt mål är att bli så stora att vi nämns i samma sammanhang som till exempel Cancerfonden och Hjärtlungfonden.

Stöd oss genom att bli medlem, skicka en gåva, eller skänk 50 kronor genom att SMSa “lillabarnet” till 72901

留言


bottom of page