top of page
  • Lilla barnet admin

Lyckat seminarium i Almedalen

Lilla barnets fond och Barnläkarföreningen arrangerade ett seminarium i Almedalen sommaren 2009.

Moderator för symposiet – med rubriken ”Den stora kampen för det lilla barnet” var Susanna Popova.

Hugo Lagercrantz, professor i neonatologi vid Karolinska institutet, berättade om orsaker till för tidig födelse och betydelsen av forskning för att kunna förebygga och behandla komplikationer som kan drabba för tidigt födda barn. I sitt föredrag gjorde han en jämförelsen med barncancervården. Målet för Lilla barnets fond är att bli lika framgångsrik som Barncancerfonden att samla in pengar för forskning.

Nästa talare var Stellan Håkansson, ordförande i Barnläkarföreningens sektion för neonatologi. Han redogjorde för ny forskning studier som visar att vi i Sverige är särskilt framgångsrika när det gäller att rädda för tidigt föda barn till livet utan att risken för allvarliga komplikationer ökar. Under anförandet diskuterades behovet av en nationell transportorganistation för nyfödda barn.

Härefter talade Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, om det för tidigt födda barnets rätt till liv och vård. Hennes slutsats är att barn som föds för tidigt har samma rättigheter som andra och att livets värde inte kan graderas beroende på ålder eller födelsevikt.

Per Åmark, överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, talade om neurologiska komplikationer som kan inträffa hos för tidigt födda och beskrev möjlighet att stötta barn och familjer för att barnet skall kunna utvecklas optimalt.

Jessica Hermansson, mor till ett mycket för tidigt fött barn, beskrev med stort engagemang föräldrarnas upplevelse av att få ett barn mycket för tidigt – den blandning av vånda och glädje som alla föräldrar upplever under vårdtiden.

Sista talare under symposiet var Kenneth Johansson, centerpartistisk riksdagsman och ordförande i Socialutskottet. Kennet Johansson har engagerat sig i Riksdagen för de för tidigt födda barnen och framhållit vikten av lika vård i hela landet och att en centralisering av vården till de större sjukhusen är väsentlig.

Susanna Popova avslutade symposiet med att fråga Kenneth Johansson om han ville ta på sig rollen som Lilla Barnets riksdagsman – givetvis ville han det!

Nedanstående film är en sammanfattning av seminariet.

Nedanstående film visar seminariet i sin helhet. Filmen är knappt två timmar lång.

Comments


bottom of page