top of page
  • Lilla barnet admin

Lilla barnets fonds utdelning av forskningsanslag 2016Årets anslagstagare. Från höger: Anna Chmielewska, Itay Zamir, Baldvin Jonsson, Beatrice Skiöld och Mikael Norman (för EXPRESS-gruppen). Foto: www.catarinaharling.se

Årets anslagstagare. Från höger: Anna Chmielewska, Itay Zamir, Baldvin Jonsson, Beatrice Skiöld och Mikael Norman (för EXPRESS-gruppen). Foto: www.catarinaharling.se


Den 27 oktober 2016 så hade Lilla barnets fond sin årliga anslagsutdelning i samband med Perinatalmötet på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. I årets ansökningsomgång så hade 31 forskare sökt forskningsanslag och de 5 högst rankade ansökningarna beviljades totalt 550 000 kronor.

Föreningens ordförande Eva Berggren Broström och ambassadör Balcarras Crafoord delade ut diplom och gratulerade de fem forskarna till livsviktig nyföddhetsforskning.  Alla våra givare och årets två största företagssponsorer, Abbvie och Philips foundation tackades också särskilt.

Dessa forskare och projekt beviljades anslag:

Anna Chmielewska (Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus)

Projekt: Effect of iodine supplementation in pregnancy on cognitive outcomes of the offspring: randomized controlled trial.

Baldvin Jonsson (Karolinska Universitetssjukhuset)

Projekt: En jämförelse mellan två system för andningshjälp direkt efter födseln hos förtidigt födda barn – en randomiserad multicenterstudie.

Itay Zamir (Umeå Universitet)

Projekt: The LIGHT study – very Low birth weight Infants: Glucose and hormonal profiles over time.

Fredrik Serenius (Umeå Universitet och Uppsala Universitet)

Projekt: EXPRESS studien. Uppföljning vid 11 år av extremt för tidigt födda barn i Sverige. (Togs emot av professor Mikael Norman för styrgruppen i EXPRESS).

Beatrice Skiöld (Karolinska Universitetssjukhuset)

Projekt: Stabilization skin-to-skin in preterm infants; physiological effects and epigenetic consequences.

Stort grattis!

Hozzászólások


bottom of page