top of page
  • Lilla barnet admin

Kylbehandling skyddar hjärnan efter syrebrist

Ett barn som drabbas av syrebrist i samband med förlossningen löper mindre risk för handikapp om det kyls ned efter födelsen till 33.5 grader under 72 timmar. Det visar en internationell undersökning där också barn födda i Lund, Göteborg och Stockholm har deltagit. Undersökningen publiceras i New England Journal of Medicine, en av de mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna.

Syrebrist vid förlossningen är ovanligt men drabbade barn riskerar bland annat CP-skada eller att till och med avlida i sviterna efter syrebristen.

Hjärnskador efter komplicerade förlossningar beror till stor del på processer som fortgår även efter att själva syrebristen upphört. Idén bakom nedkylning är att en sänkt kroppstemperatur gör dessa sekundära processer mindre aktiva, med begränsad hjärnskada som följd. Djurförsök har ingivit stor optimism att metoden kan fungera som “skydd” för hjärnan.

Den aktuella undersökningen visar visserligen att risken att dö efter syrebrist inte minskar med nedkylning. Däremot, bland barn som överlever ökar chansen 1.5 gånger att barnet klarar sig utan hjärnskada.

Comments


bottom of page