top of page
  • Lilla barnet admin

Forskning… forskning… forskning…

Under rubriken Forskning på förstasidan kommer vi att publicera artiklar om det som Lilla barnets fond i grunden handlar om… nämligen forskning!

Forskning är enormt viktigt för att sjukvården ska utvecklas till det bättre. Nya läkemedel, bättre metoder för att ställa diagnos, ökad möjlighet att förutsäga prognos, allt detta handlar om forskning. Även om dagens sjukvård är mycket bra finns det fortfarande möjlighet att förfina den ytterligare. För att morgondagens nyfödda barn ska ha bättre chanser att överleva utan att drabbas av handikapp pga för tidig födelse, förlossningskomplikationer eller sjukdomar.

Det finns flera historiska exempel på att just forskning om nyfödda barn kan vara framgångsrik i Sverige. Till exempel var det svenska forskare som utvecklade läkemedlet surfaktant, mot akuta andningsproblem som kan drabba för tidigt födda barn efter födelsen. Surfaktant representerar ett av de största medicinska framstegen som lett till dramatiskt mycket bättre överlevnad hos för tidig födda barn.

Det var också i Sverige som läkare gjorde pionjärarbeten som idag lett fram till så kallade “kylbehandling” av barn som varit utsatta för syrebrist.

I likhet med annan forskning i Sverige, har emellertid forskning om nyfödda barn kommit på efterkälken i den internationella konkurrensen. En stor anledning till detta är att det är svårt att lyckas finansiera även forskningsprojekt. Lilla barnets fond kommer att vända på den utvecklingen.

Comments


bottom of page