top of page
  • Lilla barnet admin

Föreläsning av Mats Bergman och Årsmöte

Fredag 12/4 hade Lilla Barnets fond årsmöte. För detta fick vi höra Mats Berggren, Jämställdhetskonsult och pappagruppsledare berätta om vilka olika förutsättningar män har av att ta del i föräldraskapet. Samtidigt kunde han konstatera att oavsett om du bor i Sydafrika, Vitryssland, Sudan eller Sverige så finns det längst inne än längtan och vilja att vara med ditt barn, ge det kärlek och närhet och att få se det växa upp. Och grundbulten menade Mats var samvaro med sitt barn – ju mer tid du tillbringar med det, desto bättre relation kan du få. Utöver själva samvaron, så var förstås kommunikation en viktig del, medan det som många ser som den “traditionella” auktoritära delen, med gränssättning, uppfostran osv bara behöver ta en mindre plats.

Efter detta tankeväckande föredrag hade vi sedan årsmöte. Vi kunde glädjande konstatera att vårt medlemsantal ökat och att antalet spontangåvor också ökat. Det borgar för en fortsatt tillväxt av fonden! I styrelsen byttes vår vice ordförande ut, och vi önskar Anchi Björk-Harris lycka till på posten. Övriga val till styrelsen var omval.

Alla i styrelsen jobbar helt ideellt och så ser det ut även inför det kommande verksamhetsåret. Efter årsmötet samlades styrelsen för att fortsätta under helgen med att blicka framåt. Vi hoppas kunna återkomma med nya idéer.

Comments


bottom of page