top of page
  • Lilla barnet admin

För tidig födsel – folkhälsoproblem enligt internationell rapport

För tidig födsel är ett stort folkhälsoproblem som förtjänar mer uppmärksamhet och framförallt mer forskningsresurser. Den slutsatsen dras i en rapport baserad på internationell statistik från Världshälsoorganisationen WHO, utgiven av den amerikanska välgörenhetsorganisationen March of Dimes.

Det är föga känt bland allmänheten att för tidig födsel är vanligt förekommande. Under 2005 föddes 12.9 miljoner av världens barn före normal tid. Varje år uppskattas 1 miljon barn dö i sviter av för tidig födsel.

Andelen barn som föds för tidigt varierar mycket mellan olika länder. I USA föds omkring 12% av alla barn för tidigt medan motsvarande siffra i Sverige är omkring 6%. Trots en internationellt låg siffra för Sverige, innebär detta att omkring 6000 svenska barn föds för tidigt, per år.

Enligt rapporten kan förebyggande insatser som mödravård (som i Sverige!) minska risken att barn föds för tidigt. Mer forskning behövs också.

Yorumlar


bottom of page