top of page

Frågor och svar

Vad är Lilla Barnets Fond och vad är syftet med fonden?
Lilla Barnets Fond är en ideell förening som bildades under 2008 med syfte att stödja medicinsk forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet och dess framtida hälsa.

 

Vad symboliserar logotypen?
Logotypen symboliserar kärlek och respekt för det lilla barnet och dess föräldrar.

Kan vem som helst bli medlem och hur blir jag medlem?

Lilla Barnets Fond är en ideell förening, öppen för alla som vill bli medlemmar. 

Bli medlem

Hur tar jag kontakt?
Ta kontakt via e-post till info@lillabarnet.se, eller via vanlig post till ”Lilla Barnets Fond, c/o Abenius, Döbelnsgatan 24D, 752 37 UPPSALA”. 

 

Hur skänker jag en gåva?

Alla gåvor gör skillnad och är varmt välkomna oavsett storlek. Du kan enkelt swisha en gåva till oss på 9001553, sätta in pengar via fondens plusgiro 900155-3 eller bankgiro , bankgiro 900-1553 eller skänka 50 kr genom att sms:a ”lillabarnet” till 72901. 

Läs mer om att skänka gåvor

 

Kan man ge en hyllnings- eller minnesgåva?
Ja. Du kan ge en minnesgåva till Lilla Barnets Fond, och olika former av hyllningsgåvor, i samband med till exempel dop och födelsedag. Du får ett digital kort som du kan skriva ut och ge.

Läs mer om gåvoblad

 

Kan man bli månadsgivare via autogiro?
Ja, det finns en särskild blankett som man fyller i och skickar in.

Bli månadsgivare

 

Hur förvaltas och placeras insamlade  pengar?

Fondens medel förvaltas av Nordea och Marginalen Bank, enligt etiska riktlinjer vi arbetat fram i samråd med Banco. 

Läs mer om våra riktlinjer 

Hur är Lilla Barnets Fond organiserad?
Styrelsen ansvarar för all verksamhet. Under styrelsen arbetar en forskningsnämnd som handlägger alla ansökningar om forskningsmedel. Basen för all verksamhet är medlemmarna som i samband med bland annat årsmötet har inflytande genom sin rösträtt. 

Läs mer om vår organisation

 

Vem granskar verksamheten?
Fondens verksamhet (räkenskaper, årsredovisning, förvaltning) granskas varje år av en auktoriserad revisor. I och med att fonden har ett så kallat 90-konto innebär det också att all verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

 

Hur vet jag att pengarna används för avsedda ändamål?

Lilla Barnets Fond har ett 90-konto, vilket innebär att fonden granskas av Svensk Insamlingskontroll som garanterar att insamling och användning av fondmedel hanteras korrekt. Minst 75 procent av insamlade medel används till föreningens ändamål, främst forskning och utveckling. Styrelse och forskningsnämnd arbetar helt ideellt.

Varför behövs forskning om nyfödda barn?

Nyföddhetsperioden är den mest riskabla delen av livet fram till dess att man blir gammal. Ungefär 10 procent av alla barn som föds i Sverige, omkring 10 000 per år, behöver vård efter förlossningen. Även om neonatalvården genomgått en snabb utveckling finns risk för livslånga komplikationer relaterade till problem i samband med graviditet och nyföddhetsperiod. Det är därför viktigt att fortsätta utveckla och förbättra vården kring våra allra minsta medborgare.

När och hur delas forskningsanslag ut?
Under augusti kan forskare ansöka om anslag ur fonden och forskningsanslag delas ut i slutet av oktober månad. Alla ansökningar granskas och prioriteras av fondens forskningsnämnd som består av välmeriterade forskare. Styrelsen fattar slutgiltigt beslut om utdelningen. 

Utdelade forskningsanslag

 

Forskare som fått anslag kommer årligen att rapportera hur medlen använts och vilka resultat forskningen lett fram till.

Forskningsresultat

Samarbetar fonden med andra organisationer?

Ja, vi samarbetar med Svenska Prematurförbundet och Svenska Neonatalföreningen.

 

Kan mitt företag stödja fonden?

Ja. Vi välkomnar företag som medlemmar. Vi välkomnar även fler samarbetspartners som är intresserade av exponering på vår hemsida eller vill använda vårt varumärke för så kallad signummärkning. Alla avtal regleras skriftligt och är tidsbegränsade. Kontakta Ankie Harris i styrelsen för mer information om företagsstöd.

Bli medlem

Ger stat, landsting eller kommuner bidrag?
Nej. Lilla Barnets Fond är en oberoende ideell förening och tar inte emot bidrag från stat, landsting eller kommun.

 

Är Lilla barnets fond medlem i GIVA Sverige?
Lilla Barnets Fond är medlemmar i GIVA Sverige (tidigare FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd), sedan februari 2012.  GIVA Sverige verkar för att insamling drivs etiskt, transparent och professionellt och Lilla Barnets Fond har förbundit sig att tillämpa GIVA Sveriges kvalitetskod

bottom of page