top of page

Forskning för nyfödda

Lilla Barnets fonds primära uppgift är att samla in pengar till forskning kring graviditet, för tidigt födda barn och sjuka fullgångna barn som föds med komplikationer. Vi delar varje år ut våra insamlade medel till projekt och studier som syftar till att förbättra hälsan för nyfödda. Alla ansökningar från forskare runt om i Sverige bedöms av vår forskningsnämnd, som består av erfarna forskare med mycket och lång sakkunskap inom fältet. Bedömningen ska hålla hög kvalitet och genomföras på ett sakligt, opartiskt och transparent sätt.


Varje år är det möjligt att ansöka om forskningsanslag från Lilla barnets fond. Ansökningsperioden sträcker sig från juni till mitten av augusti. Besked om man har tilldelats anslag lämnas i början av oktober. Utdelning av anslagen sker under högtidliga former i närvaro av Prins Carl Philip i anslutning till Svenska Perinataldagarna som äger rum i Stockholm i slutet av oktober varje år.

Både du som är etablerad forskare och du som är doktorand är välkommen med din ansökan.

file3.jpg

Nyheter under forskning:

Resultat

 

Nu har vi funnits tillräckligt länge för att kunna se resultat av våra bidrag. Klicka på länken nedan för att hitta information om de avhandlingar som fått medel från Lilla barnets fond.  

Se forskningresultat 

Utdelning 

 

Under de gångna åren har vi delat ut många bidrag, och klickar du här hittar du namnen på de som fått bidrag och rubriken på deras ansökningar.

Se vilka som har fått utdelning

 

bottom of page