Världsprematurdagen 2020

Den 17 november uppmärksammar vi tillsammans med Svenska Prematurförbundet och Svenska Neonatalföreningen, Världsprematurdagen genom att arrangera ett webinarium om för tidig födsel.

Webinariet spänner från neonatal intensivvård till upplevelsen av att få ett för tidigt fött barn och livet därefter med BVC, förskola och skola. Våra föreläsare är såväl för tidigt födda barn som vårdpersonal och föräldrar.

Vid 16:50 medverkar Centerpartiets partiledare Annie Lööf, mamma till Saga född v 28 i en intervju om föräldraperspektivet.

Efter webinariet kan du genom vår live-chatt ställa frågor om Sveriges vanligaste barndiagnos till några av föreläsarnaWebinariet sänds på https://www.youtube.com/user/SvPrematurforbundet

UPPDATERAT PROGRAM!

16:00 Välkomna!

16:05 Arrangörerna, SPF och LBF Karl Rombo, ordförande Svenska Prematurförbundet Eva Berggren Broström, ordförande Lilla Barnets Fond

16:20 Född för tidigt och få starta livet på en neonatalavdelning – mer glädje och mindre smärta Johan Ågren, docent och överläkare i neonatologi Victoria Karlsson, dr. med vetenskap, specialistsjuksköterska anestesiologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

16:50 Intervju föräldraperspektiv Annie Lööf, partiledare Centerpartiet, mamma till Saga född v. 28 Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola, mamma till Kasper och Felix, födda v. 26 + 6

17:20 För tidigt födda på BVC Jenny Rydell, barnsjuksjöterska, Lillugglans BVC, Göteborg och författare till boken ”För tidigt född – handbok för barnhälsovården”

17:40 Paus

18:00 Att födas för tidigt – från vård till vardag och skoldag Karin Sävman, överläkare och neonatolog, Drottning Silvias Barnsjukhus

18:30 Vad varje pedagog bör (få) veta om för tidig födsel Erika Baraldi, leg. psykolog och doktorand i specialpedagogik, Stockholms universitet

19:00 Vad jag minns och tar med mig – min uppväxt som prematurfödd Viktor 35 år, Umeå

19:20 Avslut Moderator Webinariet är kostnadsfritt och går även att se i efterhand.

Varmt välkomna!

I Sverige finns över 100 000 för tidigt födda barn under 18 år. Varje år föds ytterligare 6 500 barn och antalet ökar för varje år. Det finns stora skillnader i det medicinska, psykosociala och pedagogiska stödet i Sverige för dessa barn trots att samhället vinner på att hjälpa dem till livslång hälsa. Effekterna av att födas för tidigt följer också många barn långt upp i skolåldern.