Partners

Lilla barnets fond samarbetar med företag som på olika sätt bidrar vår verksamhet.

 

 

 

 

svensk_fast

 

abbvie_s

 

MIT Logo_CMYK_MIT Logo

cision-logo

 

MSL Group / Stockholm office

 

Företräder du ett företag som vill samarbete med Lilla barnets fond?
Tag kontakt!

Företag och juridiska personer kan också bli medlemmar i Lilla barnets fond.
Teckna medlemskap här! Företagsmedlemmar listas här!