Organisation

Lilla barnets fond är en ideell förening, som stödjer forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet. Såväl privatpersoner som företag kan bli medlemmar i Lilla barnets fond.

Klicka här för att bli medlem och bidra till svensk forskning om det “lilla barnet”!

Lilla barnets fond leds av en styrelse. Styrelsen ansvarar för all verksamhet. De viktigaste uppgifterna är att som att samla in samla in medel till föreningen, fatta beslut om att dela ut forskningsanslag, vara ytterst ansvarig för att bokföring och kapitalförvaltningen är ordnad på betryggande sätt.

Styrelsen tillsätts via årsmötet. Förslag till styrelsens sammansättning utformas av valberedningen.

För praktiska frågor om forskningsanslag har styrelsen inrättat en forskningsnämnd. Den ansvarar för rutinerna kring hur man kan ansöka om anslag och den granskar och rangordnar de ansökningar som kommer in.

Lilla barnets fond håller på att upprätta ett sekretariat. Förutom ideellt arbete av styrelsen och forskningsnämnden, sköts centrala arbetsuppgifter nu av volontärer.

Lilla barnets fond kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Lilla barnets fond är nu medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII.

Beskyddare

 • H.K.H. Prins Carl Philip

Styrelse (läs presentationer om våra styrelsemedlemmar)

 • Ordförande Eva Berggren Broström
 • Vice ordförande Ankie Björk Harris
 • Kassör Susanne Abenius
 • Sekreterare Elisabeth Olhager
 • Ledamot Anna-Karin Edstedt Bonamy
 • Ledamot Annica Holmberg
 • Ledamot Andreas Ohlin
 • Ledamot Mall Allpere
 • Ledamot Elisabeth Stoltz Sjöström
 • Ledamot Eva Holm
 • Suppleant Paulina Wallde
 • Suppleant Gabriella Andersson
 • Suppleant Yinghua Li
  Lilla barnets fond tecknas gemensamt av ordförande Eva Berggren-Broström och kassör Susanne Abenius.

Forskningsnämnden

 • Lena Hellström Westas, Uppsala (ordförande)
 • David Ley, Lund
 • Mats Blennow, Stockholm
 • Ann Hellström, Göteborg
 • Uwe Evald, Uppsala
 • Karel Marsal, Lund
 • Christine Rubertsson, Uppsala
 • Mats Eriksson, Örebro

Valberedning (länk till styrdokument och kontaktuppgifter)

 • Hjalmar Didrikson
 • Stefan Johansson
 • David Ley

Volontärer

 • Stefan Johansson, Stockholm

Organisationsnummer: 802425-9981