Frågor & Svar

Vad är Lilla barnets fond och vad är syftet med fonden?
Lilla barnets fond är en ideell förening som bildades under 2008 med syfte att stödja medicinsk forskning och utveckling rörande det nyfödda barnet och dess framtida hälsa.

Vad symboliserar logotypen?
Logotypen symboliserar kärlek och respekt för det lilla barnet och dess föräldrar.

Kan vem som helst bli medlem och hur blir jag medlem?
Lilla barnets fond är en ideell förening, öppen för alla som vill bli medlemmar. Årsavgiften är 250 kronor för privatperson, 400 kronor för familj och 1000 kronor för företag. Ansök om medlemskap!

Hur tar jag kontakt?
Ta kontakt via e-post till info@lillabarnet.se, eller via vanlig post till ”Lilla barnets fond, c/o Abenius, Döbelnsgatan 24D, 752 37 UPPSALA”. Vi har ännu inte ett bemannat sekretariat men öppnar ett sådant under 2010.

Hur skänker jag en gåva?
Alla gåvor är varmt välkomna oavsett storlek. Enklast är att sätta in pengar via fondens plusgiro 900155-3. Läs mer om gåvor.

Kan man ge en hyllnings- eller minnesgåva?
Ja. Du kan ge en minnesgåva till Lilla barnets fond, och olika former av hyllningsgåvor, i samband med till exempel dop och födelsedag. Mottagaren får ett gåvobevis per post. Läs mer om gåvor.

Kan man bli månadsgivare via autogiro?
Ja, det finns en särskild blankett som man fyller i och skickar in.

Hur förvaltas och placeras de skänkta pengarna?
Fondens medel förvaltas av Nordea, enligt etiska riktlinjer vi arbetat fram i samråd med Banco. Våra riktlinjer finns tillgängliga för läsning.

Hur är Lilla barnets fond organiserad?
Styrelsen ansvarar för all verksamhet. Under styrelsen arbetar en forskningsnämnd som handlägger alla ansökningar om forskningsmedel. Basen för all verksamhet är medlemmarna som i samband med bland annat årsmötet har inflytande genom sin rösträtt. Mer information finns här.

Vem granskar verksamheten?
Fondens verksamhet (räkenskaper, årsredovisning, förvaltning) granskas varje år av en godkänd revisor. I och med att fonden har ett så kallat 90-konto innebär det också att all verksamhet också kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Hur vet jag att pengarna används för avsedda ändamål?
I och med att Lilla barnets fond har ett 90-konto granskas fonden av Svensk Insamlingskontroll. Detta garanterar att insamling och användning av fondmedel går rätt till. Minst 75 procent av insamlade medel används till föreningens ändamål, främst forskning och utveckling. Styrelse och forskningsnämnd arbetar helt ideellt.

Varför behövs forskning om nyfödda barn?
Nyföddhetsperioden är den mest riskabla delen av livet fram till dess att man blir gammal. Ungefär 10 procent av alla barn som föds i Sverige, alltså 10.000 per år, behöver vård efter förlossningen. Även om neonatalvården genomgått en snabb utveckling finns en risk för livslånga handikapp av problem i samband med födelsen. Det finns en betydande potential att ytterligare utveckla och förbättra vården. Läs om fakta om neonatalvård och varför bättre vård förutsätter ökad forskning.

När och hur delas forskningsanslag ut?
Under augusti kan forskare ansöka om anslag ur fonden och forskningsanslag delas ut i samband med kongressen ”Perinataldagarna” i oktober. Alla ansökningar granskas och prioriteras av fondens forskningsnämnd som består av välmeriterade forskare. Styrelsen fattar slutgiltigt beslut om utdelningen. Forskare som fått anslag kommer årligen att rapportera hur medlen använts och vilka resultat forskningen lett fram till.

Samarbetar Lilla barnets fond med några företag?
Ja. Föreningen har samarbetar i dag med flera företag, som stöder föreningen ekonomiskt och/eller med olika tjänster. Fondens samarbetspartners har inget inflytande över arbetet i styrelse och forskningsnämnd. Detta innebär också att företagen inte påverkar hur fonden delar ut anslag till forskningsprojekt.

Kan mitt företag stödja fonden?
Ja. Vi välkomnar företag som medlemmar, för 1000 kronor per år. Vi välkomnar även fler samarbetspartners som är intresserade av exponering på vår hemsida eller vill använda vårt varumärke för så kallad signummärkning. Alla avtal regleras skriftligt och är tidsbegränsade. Kontakta Ankie Harris i styrelsen för mer information om företagsstöd.

Ger stat, landsting eller kommuner bidrag?
Nej. Lilla barnets fond är en oberoende ideell förening och tar inte emot bidrag från stat, landsting eller kommun.

Samarbetar fonden med andra organisationer?
Inte än. På sikt kommer vi samarbeta med till exempel föräldraföreningar och andra välgörenhetsorganisationer.

Är Lilla barnets fond medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd?
Lilla barnets fond är medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, sedan februari 2012. FRII verkar för att insamling drivs etiskt, transparent och professionellt och Lilla barnets fond har förbundit sig att tillämpa FRIIs kvalitetskod