Dags att beställa årets julkort!

Julkorten är i A5-format och konstverket är även i år skapat av Rebecka Lagercrantz, barnläkare och konstnär. Korten säljs i buntar om 5 stycken och kostar endast 50 kronor per bunt inklusive frakt. Maila din beställning till info@lillabarnet.se, ange antal buntar och namn och adress dit vi ska skicka.

Årsmöte 2021

Kallelse till Årsmöte i Lilla Barnets Fond den 16 april 2021 kl 15.00 Plats: Via telefonkonferens. Anmäl deltagande senast 6/4 till info@lillabarnet.se Instruktioner och telefonnummer skickas efter anmälan. Dagordning för årsmöte i Lilla barnets fond Mötet öppnas av styrelsens ordförande Upprop och fastställande av röstlängd Fråga om mötet sammankallats enligt stadgarna Val av ordförande för […]

Utlysning av forskningsanslag 2021

Ansökan för forskningsanslag 2021 öppnar 22 juni. En komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet www.forskningsstod.sll.se senast den 17 augusti 2020 klockan 16.00. Läs den fullständiga inbjudan här Frågor om ansökan kan skickas till info@lillabarnet.se Tekniska frågor kan skickas till sofia.p.baez-catalan@sll.se eller anna.roloff@sll.se

Livet på Neo – bidrag

Vi har fått vårt första bidrag från försäljningen av boken Livet på neo och vi har fått in 2 717 kr. Ett bidrag kommer till stort nytta för forskningen! Stort tack!

Lilla barnets lopp 2020

TACK för alla bidrag till Lilla barnets lopp 2020! Tillsammans, men med distans, sprang ni över hela landet. Vi är tacksamma och rörda av alla hälsningar och bidrag som strömmat in. Nu har ni samlat in över 17000 kr till den livsviktiga forskningen för de minsta barnens hälsa. Dessutom har vi i samband med loppet […]