Itay Zamir – en av 2017 års anslagsmottagare

Jag forskar om blodsocker hos för tidigt födda barn.

Vi mäter blodsockervärden och analyserar proteiner som är involverade i blodsockeromsättningen. Vidare undersöks hjärnan med hjälp av magnetröntgen för att se om det finns en koppling mellan blodsockret och hjärnans struktur.

Anslaget från Lilla Barnets Fond har stor betydelse för att studien kan genomföras och är en bekräftelse på studiens betydelse – och behovet av att utföra liknande studier som kan hjälpa för tidigt födda barn.