Utdelade forskningsanslag

Lilla barnets fond Anslagsmottagare 2017

 • Lai Jacqueline, Forskarassistent, Göteborg universitet: Clarifying the mechanism for neonatal sepsis and hypoxia-ischemia: path to discover biomarkers and neuroprotective drugs for brain injury.
 • Zamir Itay, Med. dr, Umeå Universitet: The LIGHT study – very Low birth weight Infants: Glucose and Hormonal profiles over Time.
 • Hagberg Henrik, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Repurposing of clinically used exendin-4 as a treatment for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy.
 • Jungner Åsa, Forskarstuderande, Skånes Universitetssjukhus: Hemolys, hyperoxemi och hjärnans utveckling hos spädbarn med komplexa medfödda hjärtfel.
 • Filipsson Nyström Helena, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg: Swedish Iodine in Pregnancy and Development in Children Study- SWIDDICH– To study the effect of perinatal mild iodine deficiency on cognitive outcome in a placebo-controlled randomised trial.
 • Elfvin Anders, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Necrotizing enterocolitis and sepsis in preterm infants – A prospective study on oral- and fecal dysbiosis in relation to signal proteins and inflammatory markers.
Dessa forskare och projekt beviljades anslag 2016:
 • Anna Chmielewska (Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus) Projekt: Effect of iodine supplementation in pregnancy on cognitive outcomes of the offspring: randomized controlled trial.
 • Baldvin Jonsson (Karolinska Universitetssjukhuset) Projekt: En jämförelse mellan två system för andningshjälp direkt efter födseln hos förtidigt födda barn – en randomiserad multicenterstudie.
 • Itay Zamir (Umeå Universitet) Projekt: The LIGHT study – very Low birth weight Infants: Glucose and hormonal profiles over time.
 • Fredrik Serenius (Umeå Universitet och Uppsala Universitet) Projekt: EXPRESS studien. Uppföljning vid 11 år av extremt för tidigt födda barn i Sverige. (Togs emot av professor Mikael Norman för styrgruppen i EXPRESS).
 • Beatrice Skiöld (Karolinska Universitetssjukhuset)Projekt: Stabilization skin-to-skin in preterm infants; physiological effects and epigenetic consequences.

Följande ansökningar tilldelades projektanslag 2015:

 • Tomas Wester (Karolinska Universitetssjukhuset): The extremely preterm bowel and Necrotizing Enterocolitis. Även Nils W. Svenningsens stipendiat 2015 för sitt projekt om tarmsjukdom hos prematurer.
 • Ola Andersson (Uppsala Universitet): Effekten av tidig respektive sen avnavling på förekomsten av anemi vid 8 respektive 12 månaders ålder samt på deras senare utveckling – en randomiserad studie utförd i Nepal.
 • Carina Mallard (Göteborgs Universitet): Saving the newborn brain: advanced Nanotech based intervention for treating neonatal hypoxia-ischemia.
 • Mats Eriksson (Universitetssjukhuset Örebro): Ljusbehandling i hemmet för barn med okomplicerad nyföddhetsikterus.
 • Ingela Rådestad (Sophiahemmets högskola, Stockholm): Minskade fosterrörelser i slutet av graviditeten och graviditetsutfall.
 • Åsa Jungner (Skånes Universitetssjukhus, Lund): Systemic haemolysis and hyperoxemia in an immature brain.

Följande fem ansökningar tilldelades projektanslag 2014. Eva Henckel har dessutom blir vald till att bli årets Nils W. Svenningsens stipendiat för hennes projekt om lungsjukdom hos prematurer.

 • Ola Andersson (Uppsala) ”Effekten av tidig respektive sen avnavling på förekomsten av anemi vid 8 respektive 12 månaders ålder samt på deras senare utveckling – en randomiserad studie utförd i Nepal.”
 • Gunilla Ajne (Stockholm): ”Teknik, kunskap och objektivitet – Utveckling av instrumentell förlossning för optimering av perinatalt utfall. ”
 • Ewa Henckel (Stockholm) ”TELLUS – TELomerer, LUngsjukdom och oxidativ Stress hos för tidigt födda barn.”
 • Ingela Rådestad (Stockholm) ”Minskade fosterrörelser i slutet av graviditeten och graviditetsutfall.”
 • Victoria Karlsson (Uppsala) ”Optimerad syrgastillförsel under generell anestesi av nyfödda barn.”

Följande fem forskare har tilldelats forskningsanslag 2013:

 • Katarina Wide (Stockholm) “Effects and consequences for mother and child from treatment for depression. A randomized controlled trial with internet-based cognitive behavior therapy and sertraline or placebo.”
 • Kristbjörg Sveinsdóttir (Lund) ”Behandling med IGF-1 hos mycket prematurfödda barn. Effekter på kärl och nervsystem.” Nils W Svenningsen stipendiat, vilket innebär att forskningsanslag delas ut från Lilla Barnets fond samt Nils W Svenningsens stipendium inom Lilla Barnets fond
 • Fredrik Ahlsson (Uppsala) “The importance of the environment in the Womb, Epigenetic Markers, Gene Expression and Metabolic Consequences for fetal growth.”
 • Fredrik Serenius (Uppsala) ”Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid <27 graviditetsveckor i Sverige (EXPRESS studien) – uppföljning vid 6,5 och 11 års ålder.”
 • Ewa Henckel (Stockholm) ”Telomerer och oxidativ stress hos för tidigt födda barn i relation till senare utveckling av lungsjukdom.”

Nedanstående personer och projekt tilldelades forskningsanslag 2012. Totalt fördelades 300,000 kronor.

 • Staffan Berglund, Umeå. Järn och Hjärna hos det lilla barnet – uppföljning av låg födelsevikt.
 • Susanna Danielsson, Stockholm. The effect of nutritional factors on brain growth and neurodevelopmental outcome in infants born extremely preterm.
 • Fredrik Serenius, Uppsala. Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid < 27 graviditetsveckor i Sverige 2004-2007 (EXPRESS STUDIEN) – uppföljning vid 6,5 års ålder.
 • Elisabeth Stoltz Sjöström, Umeå. Nutrium-Express: Tidig näringstillförsel associeras med tillväxt och ROP hos extremt underburna barn.
 • Kristbjörg Sveinsdóttir, Lund. Behandling med insulin–like growth factor 1 hos mycket prematur födda barn. Effekter på kärl och nervsystem.
 • Ulla-Britt Wennerholm, Göteborg. Förebyggande behandling med progesteron för att förhindra förtidsbörd.

Utdelade forskningsanslag 2011

Nedanstående personer och projekt tilldelades forskningsanslag 2011. Totalt fördelades 305,000 kronor.

 • Agneta Holmäng, Göteborg. Programmering av det metabola syndromet och typ 2 diabetes – betydelse av maternella faktorer och tidig barndom.
 • Fredrik Serenius, Umeå. Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid <27 graviditetsveckor i Sverige 2004-2007 (EXPRESS STUDIEN) – uppföljning vid 6,5 års ålder. (fortsättningsanslag).
 • Boubou Hallberg, Stockholm. Nya strategier för neonatal neuroprotektion vid hjärnskada orsakad av syrebrist i samband med förlossning: Implementering och långtidsuppföljning.
 • Snjolaug Sveinsdottir, Lund. Skadliga och skyddande mekanismer vid hjärnblödning hos prematurfödda barn. Det fria hemoglobinets roll vid utveckling av hjärnskada och den skyddande effekten av alfa-1-mikroglobulin.
 • Ola Andersson, Halmstad. Långsiktiga utvecklingseffekter av fördröjd jämfört med tidig avnavling hos fullgångna svenska barn.
 • Titus Schlinzig, Stockholm. Epigenetics of Being Born – Clinical Studies.

Utdelade forskningsanslag 2010

Nedanstående personer och projekt tilldelades forskningsanslag 2010. Totalt fördelades 260,000 kronor.

 • Elisabeth Stoltz Sjöström, Umeå. Nutrium­Express – Early nutrition of extremely preterm infants.
 • Fredrik Serenius, Umeå. Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid < 27 graviditetsveckor i Sverige 2004-­­2007 (Express­­studien). Uppföljning vid 6,5 års ålder.
 • Eva Hell, Stockholm. Coagulase­­negative Staphylococcus epidermidis and its interactions with human cathelicidin antimicrobial peptide LL37
 • Jens Schollin, Örebro. Infection Express
 • Changlian Zhu, Göteborg. Regulation of Neural Stem/Progenitor Cell Death and Survival in the Immature Brain after Hypoxia­­Ischemia