Forskning

I Lilla Barnets fond vet vi att forskningen kring nyfödda räddar liv och hjälper barn att växa upp till ett så bra liv som möjligt. därför delar vi varje år ut våra insamlade medel till de ansökningar som vår forskningsnämnd bedömt vara väl genomtänkta och ha störst möjlighet till att förbättra vården av gravida och nyfödda.

Under de gångna åren har vi delat ut många bidrag, och klickar du här hittar du namnen på de som fått bidrag och rubriken på deras ansökningar.

Nu har vi också funnit tillräckligt länge för att kunna börja se resultat av våra bidrag, och vi har börjat sammanställa dem på den här sidan, där du framför allt hittar information om de avhandlingar som medel från Lilla Barnets fond bidragit till.