Kattis Ahlström

“Jag har alltid varit smärtsamt medveten om att villkoren kan se väldigt olika ut för bebisar”

För mig kändes det självklart att tacka ja till att bli ambassadör för Lilla barnets fond. Jag är uppvuxen med en läkarpappa som arbetat med för tidigt födda barn och har alltid varit smärtsamt medveten om att villkoren kan se väldigt olika ut för bebisar som kommer till världen.

Av någon anledning pratar vi inte så mycket om de här små barnen (och deras föräldrar) trots att ett av tio barn vårdas på neonatalavdelning och ett av tjugo barn föds för tidigt. Man räknar ju med att man ska föda friska och starka barn och kanske blir det därför svårt att ta till sig att det ibland inte blir så.

Jag vill vara med och stödja att barn inte dör i onödan och att de som är sjuka får samma möjlighet som sina friska kamrater att leva ett långt och bra liv.

Kattis Ahlström