Balcarras Crafoord

“Jag vill införa en nollvision för neonatalvården”

Min mor drabbades av blödningar under graviditeten och till slut hade man inget annat val än att sätta igång förlossningen. Hon fick veta att fostret skulle vara ”knappt livsdugligt”.

Jag föddes i vecka 29, nästan tre månader för tidigt, och fick dessutom blodförgiftning kort efter födseln. Ändå står jag här, 194 cm lång, 100 kilo tung och 48 i skor. Läkare och operasångare.

Själv minns jag ju inget av den turbulenta starten på mitt liv men mina föräldrar och andra som fanns med på den tiden kommer aldrig att glömma, och det är uppenbart att händelserna satt djupa spår. När jag var medicine kandidat bad jag om en extraplacering på neonatalen på KS och då träffade jag Lars Åhström, en förgrundsgestalt inom svensk barncancervård och en av initiativtagarna till Barncancerfonden. Dr Åhström var en av läkarna som tog hand om mig när jag var nyfödd. Han kom ihåg mig och var glad att se mig igen!

Barncancerfonden har betytt oerhört mycket för barncancervården. Jag vill bidra till att också nyföddhetsvården skall kunna bli bättre, med hjälp av mer forskning. Det finns ju så många nyfödda som är sjuka och behöver vård!

Ett av tio nyfödda barn hamnar på neonatalavdelning.
Det går bra för de flesta. Några får handikapp. Ett fåtal överlever inte.

Jag vill införa en nollvision för neonatalvården:
Det går bra för alla. Ingen får handikapp. Alla överlever.

Det är en stor ära för mig att vara ambassadör för Lilla Barnets Fond.

Balcarras Crafoord