Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Utlysning av forskningsanslag 2021

Ansökan för forskningsanslag 2021 öppnar 22 juni. En komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet www.forskningsstod.sll.se senast den 17 augusti 2020 klockan 16.00. Läs den fullständiga inbjudan här Frågor om ansökan kan skickas till info@lillabarnet.se Tekniska frågor kan skickas till sofia.p.baez-catalan@sll.se eller anna.roloff@sll.se

Livet på Neo – bidrag

Vi har fått vårt första bidrag från försäljningen av boken Livet på neo och vi har fått in 2 717 kr. Ett bidrag kommer till stort nytta för forskningen! Stort tack!

Lilla barnets lopp 2020

TACK för alla bidrag till Lilla barnets lopp 2020! Tillsammans, men med distans, sprang ni över hela landet. Vi är tacksamma och rörda av alla hälsningar och bidrag som strömmat in. Nu har ni samlat in över 17000 kr till den livsviktiga forskningen för de minsta barnens hälsa. Dessutom har vi i samband med loppet […]