top of page
  • Lilla barnet admin

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Alla medlemmar har fått kallelse till årsmötet 2010 i maj. Tillsammans med kallelse skickades verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2009. Dessa dokument finns nu tillgängliga för nedladdning, på sidan “Om fonden/Dokument”.

#Årsmöte #Lillabarnetsfond

bottom of page