top of page
  • Lilla barnet admin

Utlysning av Lilla barnets fonds forskningsanslag för 2014

Härmed utlyses Lilla barnets fonds forskningsanslag för 2014.

För ansökan om forskningsstöd till 2014 har Stockholms läns landsting upplåtit sin webbaserade ansökningsportal. Klicka här för att lämna in din ansökan. Klicka här för att ladda ned fullständiga anvisningar för ansökan.

Ansökningsperioden startar den 17 juni 2013 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet senast den 23 augusti kl. 16.00.

Frågor om ansökan kan skickas till info@lillabarnet.se eller till ordföranden i forskningsnämnden lena.westas@kbh.uu.se, 0733-91 63 30 .

Tekniska frågor om själva ansökningsförfarandet kan skickas till lena.olsen@karolinska.se, 08-517 793 56.

Beslut om tilldelning av anslag meddelas de sökande senast den 1 oktober 2013.

コメント


bottom of page