top of page
  • Lilla barnet admin

Utdelning av Lilla Barnets Fonds forskningsanslag

Uppdaterat: 10 jan.

Den 27 oktober 2022 delades forskningsanslag ut till fem forskare.

Utdelningen skedde under Perinataldagarna i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm.


Årets anslagstagare


Hanna Danielsson, ST läkare doktorand, Karolinska Institutet

Kan sjukdomsutveckling hos extremt underburna barn kopplas till multiomicsprofiler – som i sin tur
kan bana väg för precisionsmedicin och demonstrera best practice.

Johanna Månsson, psykolog, medicine doktor, medicinska fakulteten, Lunds Universitet

Developmental outcomes in high risk infants in Southern Sweden – DORIS (Neuropsykologisk
utveckling hos barn födda i neonatala högrisktillstånd)

Julius Joudakis, doktor i statistik, Sahlgrenska akademin

Understanding the genetic clock controlling pregnancy duration

Kajsa Bohlin Blennow, neonatolog, docent, Karolinska Institutet

Systemimmunologi, inflammation och behandling med antisekretorisk faktor för att reducera
komplikationer och förbättra hälsoutfall hos prematurfödda barn
Nils Svenningsen stipendiat

Margrét Johannson Gudjonsdottir, neonatolog, med dr, Sahlgrenska akademin

Neonatal sepsis och molekylära metoder för diagnostik