top of page
  • Lilla barnet admin

Ultraljud av hjärnan hos för tidigt född har stort värde.

I denna undersökning visar svenska forskare att undersökning av barnens hjärna med ultraljud har ett stort värde för extremt för tidigt födda barn, när det gäller att se om hjärnan utvecklas normalt.

Barn som uppnått tiden de var beräknade att födas (“fullgången tid”) och som har en normal undersökning av hjärnan med ultraljud, de har också med stor sannolikhet även har en normal bild på hjärnan vid magnetkameraundersökning.

Att hjärnan ser normal ut vid undersökning med ultraljud eller magnetkamera talar för att barnet kommer att utvecklas normalt.

Comments


bottom of page