top of page
  • Lilla barnet admin

Sök forskningsanslag för 2017

Forskare och forskargrupper som planerar eller driver forskningsprojekt med anknytning till nyföddhetsperioden kan söka anslag från Lilla barnets fond.

Behöriga att söka är disputerade läkare, forskare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och andra personer verksamma inom det perinatala fältet. För ansökan om forskningsstöd till 2017 har Stockholms läns landsting upplåtit sin webbaserade ansökningsportal.

Ansökningsperioden startar den 2 juni 2016 och en komplett ansökan ska vara insänd i ansökningssystemet senast den 17 augusti kl. 16.00.

Frågor om ansökan kan skickas till info@lillabarnet.se.

Tekniska frågor om själva ansökningsförfarandet kan skickas till lena.olsen@karolinska.se, 08-517 793 56 eller 070-737 47 14.

Beslut om tilldelning av anslag meddelas de sökande kring den 1 oktober 2016 och utdelning av 2017 års anslag sker i samband med Perinataldagarna, 27 oktober 2016.

Välkommen med Din ansökan!

Lena Hellström Westas Ordförande forskningsnämnden

Comments


bottom of page