top of page
  • Lilla barnet admin

Prins Carl Philip delade ut 2011 års anslag

Idag har Prins Carl Philip delat ut forskningsanslag till 2011 års pristagare. Utdelningen skedde i samband med Svenska Perinatalmötet.

Följande personer har tilldelats anslag från Lilla barnets fond:

  1. professor Agneta Holmäng, för projektet “Programmering av det metabola syndromet och typ 2 diabetes – betydelse av maternella faktorer och tidig barndom”

  2. professor Fredrik Serenius, för projektet “Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid <27 graviditetsveckor i Sverige 2004-2007 (EXPRESS STUDIEN) – uppföljning vid 6,5 års ålder”

  3. dr Boubou Hallberg, för projektet “Nya strategier för neonatal neuroprotektion vid hjärnskada orsakad av syrebrist i samband med förlossning: Implementering och långtidsuppföljning”

  4. dr Snjolaug Sveinsdottir, för projektet “Skadliga och skyddande mekanismer vid hjärnblödning hos prematurfödda barn. Det fria hemoglobinets roll vid utveckling av hjärnskada och den skyddande effekten av alfa-1-mikroglobulin”

  5. dr Ola Andersson, för projektet “Långsiktiga utvecklingseffekter av fördröjd jämfört med tidig avnavling hos fullgångna svenska barn”

  6. dr Titus Schlinzig, för projected “Epigenetics of Being Born – Clinical Studies”

Comments


bottom of page