top of page
  • Lilla barnet admin

Nya ordföranden i styrelse och forskningsnämnd

Lilla barnets fond har fått en ny styrelseordförande. Vid årsmötet 24/4 tog Eva Berggren-Broström över ordförandeklubban efter Stefan Johansson.

Eva Berggren-Broström är verksamhetschef vid neonatalverksamheten, Karolinska universitetssjukhuset. Förutom en bred förankring i “neo”-Sverige och stor erfarenhet som överläkare i neonatalvården, arbetar Eva Berggren-Broström med forskning om lungsjukdom hos barn som varit för tidig födda.

Forskningsnämnden har också fått en ny ordförande i docent Mats Blennow. Mats Blennow arbetar som överläkare vid neonatalverksamheten, Karolinska universitetssjukhuset, och forskar bland annat om hjärnskador som kan uppkomma på grund av syrebrist i samband med födelsen.

Stefan Johansson och David Ley, tidigare ordföranden, kommer att fortsätta arbeta som ledamöter i styrelse respektive forskningsnämnd.

Comments


bottom of page