top of page
  • -

Ny forskningsartikel med stöd från Lilla barnets fond

Uppdaterat: 3 nov. 2021

Ytterligare ett forskningsprojekt som fått forskningsanslag från Lilla barnets fond har nu slutförts och resulterat i en vetenskaplig artikel. Det handlar om projektet Infection EXPRESS som stöttades med 50 000 kr redan 2010, vid fondens allra första anslagsutdelning. Författare till artikeln är Andreas Ohlin som sedan 2014 även är styrelseledamot i Lilla barnets fond. Vi träffade Andreas och ställde några frågor om projektet.

Vad handlar ert projekt om? – I den här studien gick vi igenom alla extremt för tidigt födda barn som föddes 2004-2007 för att studera hur det gick för de barnen som drabbades av en infektion under nyföddhetsperioden.

Vad kom ni fram till? – Redan innan vår studie var det väl känt att infektioner såväl ökar risken att avlida under nyföddhetsperioden som risken att drabbas av kvarstående skador. Det intressanta i vår studie var att för våra patienter var risken för skador efter infektion mindre än i tidigare studier. Dessutom visade vi att risken för skador verkar vara ungefär lika stor oavsett vilken typ av bakterie barnet drabbats av.

Vad betydde pengarna från Lilla barnets fond? – Det här var en studie där forskare från Örebro, Uppsala och Lund samarbetade. Pengarna vi fick från fonden var helt nödvändiga för att finansiera de resor och möten som vi hade under studiens gång.

Har ni ytterligare studier på gång? – Ja, den här studien är en del i Louise Björkmans doktorandarbete. Hon har samlat in uppgifter om hur svenska nyföddhetsavdelningar arbetar med hygienrutiner. De uppgifterna hoppas vi kunna koppla ihop med utfallet i Infektion Express så att vi förhoppningsvis kan hitta kopplingar om vilka hygienrutiner som är mest effektiva i att förhindra infektioner hos nyfödda.

Det låter spännande, lycka till! – Tack, så mycket.

Comments


bottom of page