top of page
  • Lilla barnet admin

Informationspaket för massmedia

Nu finns ett informationspaket för massmedia, med fakta om

  1. – neonatalvård

  2. – för tidigt födda barn

  3. – risker vid för tidig födsel

  4. – nyfödda barnets mänskliga rättigheter

  5. – Lilla barnets fond

Informationspaketet kan laddas ned i form av ett PDF-dokument på länken http://lillabarnet.se/dokument/pressmapp.pdf.

Dokumentet finns också tillgängligt på den webbsida där vi samlar alla våra offentliga dokument som stadgar, riktlinjer för insamling, jävsregler etc. Du hittar den sidan genom att klicka på “Om fonden” och “Dokument” i navigationsraden överst på sidan, eller så klickar du här för att komma dit direkt.

Kommentarer


bottom of page