• Lilla barnet admin

GOD JUL, GOTT NYTT ÅR och TACK!


jultack_bild2013

GOD JUL, GOTT NYTT ÅR och ett VARMT TACK

till alla som stött Lilla barnets fond under det gångna året, enskilda personer, föreningar och företag!

Genom spontana gåvor – stora och små, genom hyllnings- eller minnesblad, genom att vara månadsgivare, genom att ordna event till förmån för fonden, genom att vara medlem, genom SMS-gåvor genom att köpa Lilla barnets tavla eller ”Första läkarboken”, genom att köpa julkort…

Ett speciellt tack till våra anonyma givare – eftersom vi inte kan skicka tackbrev till er!

Ni har alla på olika sätt bidragit till att stödja nyföddhetsforskningen och hjälpa våra nyfödda barn till en friskare framtid!