top of page
  • Lilla barnet admin

Gåvor avgörande för svensk forskning

Av alla forskningsmedel kommer 15% från privatpersoner, välgörenhetsorganisationer och företag. Donationer och gåvor har därmed en avgörande betydelse för svensk forskning. Det skriver tre ledande forskare idag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.

Anledningen till artikeln är Gåvoincitamentsutredningen, en utredning initierad av regeringen 2008 och som presenterade sommaren 2009. Professorerna Gustaf Lindencrona, Jan Nilsson och Gunnar Öquist vid Kungliga Vetenskapsakademien skriver på Brännpunkt att privata donationer bör skattebefrias. Så är fallet i flertalet andra europeiska länder och USA.

Även om Lilla barnets fond inte tar ställning i frågan är diskussionen är intressant. Vår insamling baseras på små och enstaka större privata gåvor.

I debattartikeln har forskarna fint sammanfattat vad gåvor betyder för samspelet mellan forskare och allmänhet.

“Donationer förmedlar impulser från samhället – via enskilda givare, välgörande organisationer och företag – om väsentliga behov och frågor till forskarna. En forskningsfinansiering som delvis har sin bas i privata insatser ger en mångsidigare och bredare kontakt mellan forskning och samhälle”

Om du vill stödja Lilla barnets fond, klicka i menyraden ovan, på “Skänk en gåva” eller “Bli medlem”.

Comentarios


bottom of page