top of page
  • Lilla barnet admin

Fler extremt för tidigt födda överlever

Barn som föds extremt för tidigt i Sverige, i graviditetsvecka 22 till 26, har bättre prognos än vad som tidigare varit känt. Så många som 70% överlever. Det visar uppmärksammad svensk forskning, presenterad i den välrenommerade tidskriften JAMA.

Studien är ett nationellt samarbetsprojekt där uppgifter samlades in om alla förlossningar mellan graviditetsvecka 22 till 26. Under tidsperioden föddes 1011 barn varav 707 överlevde fram till sin ettårsdag. Vilken vecka barnet fötts i spelade dock stor roll för risken att dö. Endast 10 procent klarade sig bland barn födda i vecka 22 medan 85 procent överlevde av barn födda i vecka 26.

– Att vi ser en högre överlevnad tror vi hänger samman med att vi i Sverige lyckats centralisera vården av för tidigt födda till specialiserade regionkliniker samt att vi har ett bra samarbete mellan förlossningsvård och barnläkare liksom mellan olika sjukhus, säger professor Mikael Norman till tidningen Dagens Medicin.

Källa: JAMA och Dagens Medicin.

Comments


bottom of page