top of page
  • Lilla barnet admin

Fem svenska forskare fick anslag för nyföddhetsforskning

Varje år vårdas drygt 10 000 nyfödda barn på en svensk neonatalavdelning. En tuff start på livet kan sätta djupa spår och få konsekvenser genom hela barndomen och även upp i vuxen ålder. Idag har Lilla Barnets fond delat ut forskningsanslag för svensk nyföddhetsforskning. Fem forskare har sammanlagt tagit emot 300 000 kronor för viktiga forskningsprojekt i Sverige.

utdelning2013_2

Totalt 25 ansökningar om projektbidrag/doktorandstipendium har inkommit till årets ansöknings-omgång i Lilla Barnets Fond. Följande fem forskare har tilldelats forskningsanslag 2013: * Katarina Wide (Stockholm) “Effects and consequences for mother and child from treatment for depression. A randomized controlled trial with internet-based cognitive behavior therapy and sertraline or placebo.” * Kristbjörg Sveinsdóttir (Lund) ”Behandling med IGF-1 hos mycket prematurfödda barn. Effekter på kärl och nervsystem.” * Nils W Svenningsen stipendiat, vilket innebär att forskningsanslag delas ut från Lilla Barnets fond samt Nils W Svenningsens stipendium inom Lilla Barnets fond * Fredrik Ahlsson (Uppsala) “The importance of the environment in the Womb, Epigenetic Markers, Gene Expression and Metabolic Consequences for fetal growth.” * Fredrik Serenius (Uppsala) ”Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid <27 graviditetsveckor i Sverige (EXPRESS studien) – uppföljning vid 6,5 och 11 års ålder.” * Ewa Henckel (Stockholm) ”Telomerer och oxidativ stress hos för tidigt födda barn i relation till senare utveckling av lungsjukdom.”

bottom of page