top of page
  • Lilla barnet admin

Fantastisk donation från Nils W. Svenningsens Stiftelse för prematurforskning!

Nils_Svenningsen

Nils Svenningsen


Strax före jul fick Lilla Barnets fond en stor gåva från Nils W. Svenningsens Stiftelse för Prematurforskning.

Nils Svenningsen föddes 1934 i Esbjerg, Danmark. Han utbildade sig till barnläkare och blev tidigt intresserad av de nyfödda barnens problem. 1974 disputerade han på ett arbete om njurfunktion hos nyfödda barn. Hans vetenskapliga område blev mycket stort och inkluderar studier över andningsfunktion, asfyxi (syrebrist vid förlossningen), hjärnfunktion hos prematura barn och infektioner. I Lund byggde Nils Svenningsen upp en human nyföddhetsvård på en vårdavdelning som inkluderade familjen på ett tidigt stadium. Kliniskt blev han en mycket skicklig läkare.

Nils Svenningsen betraktas som en av de stora pionjärerna inom svensk neonatologi. 1986 blev han den förste professorn i landet i neonatologi. Han är författare till en stor mängd vetenskapliga artiklar och var medlem i ett flertal internationella sällskap och hade ett utbrett internationellt kontaktnät.

Nils Svenningsen Prematurstiftelse har beslutat att donera sina tillgångar till Lilla Barnets Fond för att skapa bättre möjligheter till forskning om det nyfödda barnet. Vi i Lilla Barnets fond är förstås stolta, glada och tacksamma för att vår fond valdes ut för denna fina donation!

Donationen mottas av vår styrelsemedlem Stefanie Feldmann-Olofsson och hennes son Ludvig:


gåvafrånNWS

En del av av texten och de båda bilderna är hämtade från Nils W. Svenningsens Stiftelse för prematurforsknings hemsida

Comments


bottom of page