top of page
  • Lilla barnet admin

Förlängd ansökningstid för forskningsanslag

Ansökningstiden för att söka forskningsanslag har förlängts till 2011-08-31.

Ansökningsformuläret ska skickas till info@lillabarnet.se senast 2011-08-31. Den underskrivna originalhandlingen ska vara sekretariatet tillhanda senast 2011-09-02.

Comments


bottom of page