top of page
  • Lilla barnet admin

Doktorsavhandling om hur mammans läkemedel och/eller sjukdom kan påverka barnet

Uppdaterat: 3 nov. 2021

Lilla Barnets fond har varit med och stöttat forskningen i en aktuell avhandling:

  1. Lisa Forsberg: Fetal exposure to neurotropic drugs : neonatal effects and long-term outcome

  2. Läs Lisas egen beskrivning av hennes forskning i Läkartidningen

  3. Avhandlingen i fulltext

Lisas har i sin avhandling undersökt hälsan i nyföddhetsperioden och hjärnans utveckling hos barn som under graviditeten exponerats för kronisk sjukdom hos mamman och/eller läkemedel som påverkar hjärnan.

Hon skriver i Läkartidningen: Studierna i avhandlingen talar för att vissa läkemedel som används vid epilepsi, bipolär sjukdom samt depressions- och ångesttillstånd under graviditet kan vara behäftade med risker för barnet. Detta är viktigt att känna till, men samtidigt kan obehandlad sjukdom hos modern ha minst lika negativa konsekvenser för barnet. En risk–nyttaanalys är av yttersta vikt vid all behandling av gravida med kroniska sjukdomstillstånd.

bottom of page