top of page
  • Lilla barnet admin

Ditt bidrag är viktigt

Ditt bidrag är viktigt!

Du kan hjälpa oss göra skillnad!

Alla har vi varit små. Men, redan vid födelsen är villkoren för oss olika. Nyföddhetsperioden är den mest riskabla perioden under hela livet fram till sen ålderdom. Var tionde barn som föds startar sitt liv på neonatalavdelning. Det betyder att 10 000 barn får denna erfarenhet. Per år.

En tuff start i livet innebär inte bara kortsiktiga risker utan kan ge kvarstående problem.

Vi som startat Lilla barnets fond vill förändra detta. Vi vill att alla barn som varit sjuka i nyföddhetsperioden ska växa upp och utvecklas som alla andra.

Ökad kunskap om nyfödda barn och deras framtida hälsa är inget som kommer av sig själv. Det finns många olösta gåtor i nyföddhetsperioden som kan lösas med intensiv forskning. Endast ökad kunskap kan göra sjukvården ännu bättre.

Du kan vara med och göra skillnad för framtidens barn, och för framtidens vuxna. Sällan kan en gåva göra skillnad under så lång tid och för så många.

Berätta för dina vänner att vi finns. Skänk en gåva. Bli medlem.

Eva Berggren Broström, verksamhetschef och överläkare Anna-Karin Edstedt Bonamy, specialistläkare

Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska universitetssjukhuset Stockholm

Comments


bottom of page