top of page
  • Lilla barnet admin

Datum för anslagsansökningar 2012

Styrelsen fattade idag beslut om vilka datum som gäller för anslagsansökningar 2012.

För 2012 års anslag gäller att ansökan ska ha skickats in elektroniskt senast 2012-08-24 och att underskriven originalansökan ska finnas Lilla barnets fond tillhanda senast 2012-08-31.

Lilla barnets fond kommer att dela ut 2012 års anslag i samband med Perinataldagarna, i oktober 2012.

Ansökningsblankett och information om ansökningsförfarandet kommer att finnas för nedladdning ned i maj 2012.

Σχόλια


bottom of page