top of page
  • Lilla barnet admin

Dålig syn hos extremt för tidigt födda – forskning behövs

Barn som är födda så tidigt som i graviditetsvecka 23 och 24 löper hög risk att få synhandikapp, rapporterar svenska forskare i februarinumret av den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica.

Vid för tidigt födsel kan ögonen drabbas av ett problem kallas ROP (“Retinopathy of prematurity”). ROP innebär att näthinnans blodkärl tillväxer på ett onormalt sätt. I svåra fall riskerar näthinnnan att lossna vilket kan leda till svårare synhandikapp. Laserbehandling kan behöva ges vid svårare ROP och innebär att en ögonläkare “bränner fast” näthinnan med laserstråle.

De svenska forskarna har studerat 114 barn födda i graviditetsvecka 23 och 24, under åren 1990 till 2002. Så gått som alla barn hade haft ROP och 6 av 10 hade fått behandling. Kontroll av synskärpan visade att många barn hade dålig syn. Pojkar var mer drabbade än flickor.

Av pojkarna hade bara 35 procent normal syn (synskärpa mer än 0.8) , medan motsvarande siffra var 62 procent bland flickorna. Klart nedsatt syn (synskärpa mindre än mindre än 0.33) fanns hos 33 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna.

I sin rapport skriver forskarna att det är bråttom att hitta sätt att förebygga och behandla ROP och dess följder.

Σχόλια


bottom of page