top of page
  • Lilla barnet admin

Bidrag från Lilla Barnets fond har gett ökad kunskap om bakterier som drabbar prematura barn


Den 9 december 2014 disputerade Eva Hell som var en av de första som fick forskningsanslag från Lilla Barnets Fond redan 2010.

Evas forskning handlar om Koagulasnegativa stafylokocker, som är en vanlig hudbakterie och den vanligaste orsaken till vårdrelaterade infektioner hos tidigt födda barn.

– Doktorandanslagen som jag fick var mycket viktiga för mig och gjorde så att jag kunde finansiera flera av mina experiment. Vi var bland annat intresserade om vi kunde hitta skillnader i biofilmsproduktion och antibiotikaresistans av bakteriestammar isolerat från friska barns hud samt dem som orsakade blodförgiftning hos tidigt födda barn. Vi studerade också hur en liten antimikrobiell peptid kan påverka bakteriens koloniseringsförmåga.

Vi lyckades visa att bakterier från tidigt födda barns blod hade en speciell genetisk markör och var mer resistenta mot antibiotika jämfört med bakterier från hud. Detta fynd kan betyda att kateterrelaterade blodförgiftning är orsakat av en typ av bakterier som lever i sjukhus miljö. Därför är det väldigt viktigt att öka hygienen på neonatalavdelningar.

Ett annat fynd var att en liten antimikrobiella peptid som heter LL-37 hämmar bakteriens biofilmproduktion och vidhäftningsförmåga. Vi visade också att för tidigt födda barn har samma mängder av denna peptid som fullgångna barn har vid födelsen. Detta betyder att den ökade infektionsrisken som för tidigt födda barn har beror i alla fall inte på en lägre nivå av just den här peptiden.

Min forskning har givit ökad kunskap om bakteriers sjukdomsalstrande egenskaper och resultaten kan bidra till att förebygga infektionssjukdomar samt att designa nya, strategiska bakteriehämmande material som används inom sjukvården.

Comments


bottom of page